Zarząd

Agata Śnioszek

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Krzysztof Pawlak

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

o. Leonard Piotr Bielecki OFM

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Agata Chwirot

Członek Zarządu Stowarzyszenia