O Stowarzyszeniu

Jesteśmy grupą przyjaciół, absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego Plus, którzy chcą we franciszkańskim duchu pomagać innym. Jako stowarzyszenie chcemy w głównej mierze od strony finansowej i prawnej wspierać działania naszego rodzimego DA Plus. Jednak nasze plany sięgają także poza środowisko studenckie – nasze projekty obejmują również grupy postakademickie i rodziny.

Dodatkowo chcemy współpracować z innymi organizacjami o podobnej inspiracji oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi na rzecz kształtowania dojrzałych postaw chrześcijańskich.