Grupa 6. Wyciszenie

Grupa 6. Wyciszenie jest franciszkańską alternatywą dla tych, którzy poszukują czegoś innego. Chcemy podczas marszu położyć silniejszy nacisk na ciszę i modlitwę, chcemy stworzyć przestrzeń,
w której będzie można uciec od hałasu i spróbować na nowo odkryć wewnętrzną harmonię.